O nás

Picasso Pupils je organizácia, ktorej poslaním je vytvoriť platformu pre kultúrnu výmenu. Hlavným cieľom organizácie je zamerať sa na umenie ako komunikačný prostriedok medzi odlišnými kultúrami. Picasso Pupils s pobočkou v Indii a na Slovensku organizuje umelecké rezidencie, sympóziá, výstavy a edukatívne aktivity, ktoré sa zameriavajú na myšlienky prepojenia kultúr, udržiavania tradičného umenia a šírenia kreatívneho vzdelávania a povedomia o spoločenských otázkach prostredníctvom umenia.